اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش فارس: اولین جشنواره کشوری تجارب و ایده‌های برتر اردویی و اردوگاهی
کد خبر : ۵۴۶۰۱
متن کامل خبر

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس از برگزاری اولین جشنواره کشوری تجارب و ایده های برتر اردویی و اردوگاهی با هدف میدانی کردن اندوخته های تربیتی و تدوین تجارب برتر اردویی در فارس خبر داد. جهانبخش بانشی در اولین نشست تخصصی جشنواره کشوری تجارب و ایده های برتر اردویی و اردوگاهی استان گفت: در این جشنواره همه فرهنگیان استان میتوانند آثار خود را در قالب های اقدام پژوهی، ویدیوکست، خاطره و دلنوشته، طراحی برنامه خلاقانه حقیقی و مجازی، روایت گری اردوهای راهیان نور و راهکارهای توسعه و تقویت اردوگاه ها تا دوازدهم مهر ماه به ادارات آموزش و پرورش مناطق خود تحویل دهند. معاون پرورشی و فرهنگی هنری آموزش و پرورش فارس از اردو، مهارت آموزی و رونق گردشگری، اردو، تربیت اجتماعی و ارتقای سطح توانمندی دانش آموزان، نقش و جایگاه اردوهای دانش آموزی در ارتقا سطح کیفی فرهنگ اردویی، روشهای عملیاتی مؤثر در ایجاد تحول اردویی و روش ها و الگوهای عملیاتی در راستای برگزاری اردوی دانش آموزی بر پایه سند تحول بنیادین به عنوان محورهای این جشنواره نام برد. بانشی گفت: همه فرهنگیان شاغل در وزارت آموزش و پرورش شامل نیروهای اداری، آموزشی، بازنشستگان و پیشکسوتان اردویی و همکاران شاغل در مدارس غیر دولتی می توانند در این جشنواره شرکت کنند. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس افزود: مستند سازی و دستیابی به اندوخته های تجربی، شناسایی ، معرفی و کاربست تجارب، تدوین تجارب برتر اردویی و ایجاد نظام تحول در برگزاری اردوها از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است. وی با اشاره به تأثیر انواع اردوها ادامه داد: اردوی ارزشمند راهیان نور زمینه ساز انعکاس ارزش های دفاع مقدس برای دانش آموزان است که بستری مناسب برای انتقال آرمان های انقلاب اسلامی را فراهم می کند. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: در اردوی راهیان نور است که دانش آموزان یاد می گیرند وقتی خطری کشور را تهدید کرد از جان خود برای دفاع از کشور مایه بگذارند. بانشی گفت: در حوزه اجتماعی، سیاسی، عبادی و مذهبی و جامعه پذیر کردن افراد جامعه می توانیم از ظرفیت اردوگاه به خوبی بهره بگیریم. وی افزود: اردوها می تواند شروع فعالیت های اقتصادی در یک مقیاس کوچک باشد تا در آینده دانش آموزان به پشتوانه این تجربه با قدرت بیشتری وارد میدان اقتصادی شوند. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه تجربه فعالیت های اردویی به 70 سال می رسد، گفت: باید به تمام کسانی که در عرصه اردویی فعالیت دارند توصیه کرد تا تمام تجارب اردویی را ثبت کنند تا این تجارب برای نسل بعدی انتقال یابد. بانشی ادامه داد: باید اردو را به عنوان یک رکن محوری در مدارس عرضه کنیم تا مدیران از اهمیت مسئله آگاه شوند و از این ظرفیت تربیتی بزرگ بهره مند شوند.