اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : مدیرکل بهزیستی فارس: ۳۰ هزار نفر در فارس متقاضی بهره‌مندی از مستمری بهزیستی هستند
کد خبر : ۵۴۵۹۶
متن کامل خبر

مدیرکل بهزیستی فارس با اعلام اینکه مستمری مددجویان در نوبت استان حداکثر تا یک ماه آینده برقرار می‌شود، گفت: اطلاعات ۳۰ هزار مددجوی پشت نوبت دریافت مستمری در سامانه ارمغان بهزیستی ثبت شده است. روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس دوشنبه در مطلب ارسالی خود از قول سید محمد صادق کشفی‌نژاد، افزود:این افراد تا یک ماه آینده با تأمین اعتبار در چرخه مستمری بگیران قرار می گیرند. مدیرکل بهزیستی فارس ادامه داد: اولویت برقراری مستمری با زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت سرپرست خانوار و با معلولیت شدید و متوسط است. کشفی‌نژاد بیان کرد: در حال حاضر در بهزیستی فارس‌ ۸۰ هزار نفر مستمری بگیر داریم که از حداقل ۳۲۰۰۰۰ تومان تا حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بر اساس بعد خانوار مستمری دریافت می کنند و مددجویان جسمی حرکتی بیشترین فراوانی را در افراد مستمری بگیر دارند. مدیرکل بهزیستی فارس یادآور شد: در راستای بهبود معیشت مددجویان طرح افزایش ۷۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد. کشفی نژاد همچنین اظهار داشت: بازتوانی مددجویان، خودکفایی و درآمدزایی ایشان اولویت بهزیستی است و مستمری افرادی که پس از دریافت وام کم‌بهره و حمایت بهزیستی با راه اندازی حرفه دارای درآمد و مستقل می شوند پس از مدتی قطع می شود که البته این به معنی قطع کامل خدمات رسانی به آنها نیست.