اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : سرمربی و مربی تیم منتخب پدل بانوان ایران معرفی شدند
کد خبر : ۴۶۲۳۰
متن کامل خبر

با تصمیم انجمن پدل و موافقت رئیس فدراسیون اسکواش سرمرب و مربی تیم منخب پدل بانوان ایران منصوب شدند. با تصمیم اعضای کمیته فنی انجمن پدل ایران و پیشنهاد نایب رئیس بانوان انجمن پدل و معرفی رئیس انجمن پدل با هدف تفکیک کادر مربیان مردان و زنان خانم ها دنیا طاحونه چی و سحر درفشی از پدلیست های مطرح و اخلاق مدار کشورمان به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی تیم منتخب پدل بانوان ایران منصوب شدند این افراد با حفظ سمت بازیکن مسئولیت ساماندهی تمرینات ۱۲ ورزشکار منتخب بانوان پدل کشورمان را به سرپرستی مونا قادری عهده دار خواهند بود. در طول سال ۱۴۰۰ طی چند مرحله با در نظر داشتن ویژگی هایی نظیر مهارت، تفکر حرفه ای، انگیزه پیشرفت، سن، رعایت شئونات فرهنگی و ارزشی و سیستم پذیری و انضباط، تیم ملی بانوان پدل ایران متشکل از 8 نفر تشکیل خواهد شد.