اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : چرا حباب گرد است؟
کد خبر : ۴۳۴۲
متن کامل خبر

آب به هر شکلی که باشد خاصیتی به نام کشش سطحی دارد. این خاصیت باعث می شود بالاترین یا بیرونی ترین لایه ی آب درست مثل یک ورقه ی آهن ربایی عمل کند. به همین دلیل است که وقتی دو قطره آب به هم نزدیک می شوند دوست دارند به هم بچسبند و یکی شوند. همین طور وقتی یک بخشی از آب جدا می شود، همین نیرو نیز وجود دارد. مثلاً وقتی قطره ی آب از شیر می چکد، اول نیروی کشش سطحی تا جایی که توان دارد نمی گذارد بخشی از آب جدا شود، در این لحظه قطره ی آب به صورت کشیده است ولی وقتی این نیرو نمی تواند جلوی نیروی جاذبه زمین مقاومت کند و همچنین قطره ی آب هم مقداری کشش سطح وجود دارد که همین کشش سطحی باعث می شود تا قطره ی آب موقع سقوط به سوی زمین، شکل گرد یا تقریباً کروی داشته باشد. ولی کم کم نیروی جاذبه ی زمین با کشیدن آب به سمت خود باعث می شود تا قسمت پایینی قطره ی آب کشیده شود. در فضا چون نیروی جاذبه بسیار کم است، آبی که معلق می شود به دلیل نیروی کشش سطحی به صورت گرد و کروی است. حالا وقتی مقداری صابون به آب اضافه کنید نیروی کشش سطحی آب کمتر می شود. در این صورت، هوا به راحتی می تواند به داخل آب نفوذ کند. به همین دلیل وقتی داخل حلقه ی حباب ساز که به آب صابون دار آغشته است فوت می کنیم، حباب درست می شود. با فوت کردن، هوا به داخل بخشی از آب رفته و باعث می شود لایه ی بسیار نازکی که هنوز مقداری کشش سطحی دارد تشکیل شود. همین کشش سطحی موجود در آن لایه ی بسیار نازک (حباب) باعث می شود که حباب به شکل گرد یا کروی بماند. نجمه حدائق- آموزگار پایه ی چهارم دبستان دخترانه امام محمدباقر (ع)- ناحیه 3 شیراز