اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : بازدید شورای سیاستگذاری خانه کارگر و کانون بازنشستگان از روزنامه تماشا
کد خبر : ۲۲۳۵۰
متن کامل خبر

زهرا مطهری - تماشا صبح دیروز دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات استان فارس و رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه رسول کنور تبریزی معاون خانه کارگر، منصور مینوتی عضو شورای سیاستگذاری خانه کارگر و بازرس کانون بازنشستگان شیراز، مصطفی امامی عضو شورای سیاستگذاری خانه کارگر و نایب رئیس کانون بازنشستگان شیراز، میر قیاسی نایب رئیس کانون بازنشستگان استان، معلایی خزانه دار کانون بازنشستگان استان، مهدی راستگو مسئول آموزش و امور اعضای خانه کارگر، مجید راستگو مسئول مهمانسرای قشم خانه کارگر، حسینی دوست سرپرست روزنامه کار و کارگر و عضو هیأت اجرایی خانه کارگر و طاهری سرپرست خبرگزاری ایلنا از روزنامه تماشا بازدید کردند. در حاشیه این بازدید و در نشستی صمیمی علی راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر فارس به توانمندی های این مجموعه و اقدامات اجرایی آن در راستای تأمین رفاه جامعه کارکری اشاره کرد. وی فلسفه تشکیل خانه کارگر در سال ۸۵ را پیگیری مسائل صنفی و معیشتی کارگران دانست و گفت: این نهاد کارگری با گذشت زمان به موضوع پیگیری مسائل فرهنگی و آموزشی جامعه کارگری نیز ورود کرده و گام های مؤثری تا به امروز در راستای افزایش سطح آگاهی و تفکر کارگران و خانواده های آنان برداشته است؛ ضمن اینکه در همین مسیر سعی در تغییر ذهنیت عمومی جامعه نسبت به این قشر زحمتکش نیز داشته است. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات استان فارس در این نشست به مشکلات امروز جامعه کارگری از جمله بحث درمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان و موضوعات مرتبط با معیشت و رفاه کارگران نیز اشاره کرد که در شماره بعدی روزنامه به تفصیل به طرح این موضوعات خواهیم پرداخت.