اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : لزوم اشراف کامل مدیران به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
کد خبر : ۱۷۱۵۴
متن کامل خبر

مدیر کل آموزش و پرورش فارس داشتن پیوست خبری با هدف ارائه گزارش از روند فعالیت ها و برخورداری از پیوست فناورانه برنامه های آموزش و پرورش در راستای کاهش هزینه های جاری را یک ضرورت دانست. دکتر علی عسکر نجفی در جمع روسای داخلی اداره کل آموزش و پرورش فارس، با اشاره به جایگاه ویژه مدیران داخلی اداره کل، گفت: شما به عنوان کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف، طراح، راهبر، پایشگر و صندوقچه ابتکارات اداره کل هستید. مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به انتظارات خود از مدیران داخلی اداره کل، گفت: توجه رؤسای ادارات به نقش الگویی خود در همه زمینه ها، شناخت نقاط قدرت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها و حرکت بر مبنای آن از مهم ترین انتظارات من از شما به عنوان مدیران داخلی در این اداره کل است. وی برنامه محور بودن و دوری از فعالیت های سلیقه ای و بدون برنامه را با تکیه برمدیریت استراتژیک ضروری دانست و گفت: باید برنامه هایتان را بر اساس سیاست های کلان و بالادستی حوزه کاری خود تطبیق داده وجایگاه حوزه کاری خود را بر اساس ارزیابی کشوری سنجیده و نسبت به حفظ و ارتقای آن تلاش کنید. نجفی بر لزوم تعامل درون سازمانی بین روسای ادارات داخلی اداره کل تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل و مشکلات و چاره اندیشی آن لازم است حوزه های مختلف با هم در ارتباط بوده و از مسائل هم آگاه باشند. مدیر کل آموزش و پرورش فارس بر لزوم آگاهی و درک صحیح از استراتژی وزارت متبوع به عنوان روند غالب تأکید کرد و گفت: سند تحول بنیادین به عنوان استراتژی اصلی آموزش و پرورش باید مورد توجه باشد و همه ما نسبت به آن آگاهی و اشراف لازم داشته باشم. وی افزود: این گفتمان غالب ماست و باید همه فعالیت های آموزش و پرورش استان بر همین اساس طراحی و برنامه ریزی شود. نجفی همچنین داشتن پیوست خبری با هدف ارائه گزارش از روند فعالیت ها و برخورداری از پیوست فناورانه برنامه های آموزش و پرورش در راستای کاهش هزینه های جاری را یک ضرورت دانست. وی تأکید کرد: در همین راستا لازم است نسبت به زیرمجموعه حوزه کاری خود در مناطق و شهرستان ها آگاهی کامل داشته باشید.