امروز، یک شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱

رسانه ها نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند

حسین حسن پور - تماشا
رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: این جریان به جهت خیر بودن ادامه پیدا می کند و رسانه در این مسیر همراه بوده است.
عبدالرضا دستغیب در جمع خبرنگاران و با حضور در مجموعه ورزشی خیر ساز ماهان بیان کرد: مجمع خیرین فرهنگساز  و شهرساز تنها مجمعی است که به واسطه کمک مستقیم مردم فعالیت دارد و پول دولتی ندارد.
وی گفت: دستگاه ها باید کنار مجمع باشند و در خصوص مسائل کالبدی شهر دولت باید سیاستمدار کلان باشد و نهادهای مردمی را دنبال کند.
دستغیب ابراز کرد: اگر نهادهای مردمی در این زمینه فرهنگی حضور داشته باشند، فرهنگ‌سازی وسیع‌تر انجام می شد و  از آنجا که حضور نهادهای مردمی و مشارکت مردم کمتر است حرکت سریع پیش نمی‌رود و مردم باید وارد کار شوند و  سیاستگذاری کلان را دولت انجام دهد.
دستغیب خاطرنشان کرد: در مجمع خیرین افراد دلی پای کار می‌آیند و هر کاری به دست مردم سپرده شود موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز  گفت: مهم ترین نهادی که به وظیفه خود عمل می کند همین نهادهای داوطلبانه  هستند و اگر به نیروهای نرم افزار تأثیرگذار توجه نشوند تضعیف می‌شوند.
دستغیب با بیان اینکه برای ایجاد انگیزه در مجمع صاحبان رسانه نقش اساسی دارند، یادآور شد: در مجموعه ورزشی خیرساز ماهان کاری که حاج‌حسین جوکار انجام داده باعث شده که خیرین تحت تأثیر قرار بگیرند و انگیزه ای برای افزایش کار خیر شده است.
وی گفت: انگیزه مثبت باعث توانمندی و  فعالیت عمیق  فرهنگی  می شود چنانچه در حال انجام است.
* نهادهای داوطلبانه نیروهای نرم‌افزار تحول‌آفرین هستند 
همچنین عبدالمحمد طاهری؛ نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: اگر نهاد های دولتی و مسئولین به وظایف خود اشنا و عمل کنند شاهد این معضل ها که در هر مقطعی بروز می‌کند، نبودیم.
وی تصریح کرد: نهادهای داوطلبانه در جامعه نیروهای نرم افزار تحول افرین هستند و باید به انها توجه شود تا از بین نرود.
به گفته طاهری نهادهایی که در مسیر خدا و برای نجات مردم گام بر می دارند نباید مار ا تنها بگذارند چرا که بدون آنها ماهم موفق نیستیم.
نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز 
شیراز معتقد است که توسعه و تحول از این مسیر منجر می شود  و یکی از دلایل موفقیت مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز  ارتباط خوبی است که با رسانه در ارکان مختلف برقرار شده است.
طاهری یادآور شد که صاحبان رسانه نقش اساسی در افزایش ایجاد انگیزه و افزایش توان واقعی نیروهای داوطلبانه دارد و خیرینی که در مجمع کار خیر کرده اند تحت تأثیر معادله انگیزه بوده اند که این توان درونی با انگیره ای که مردم ایجاد کردند چند برابر شده است.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما