امروز، سه شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

آگهی مزایده املاک مازاد بانک ملی ایران به شماره ۱-۲۰/۹۸ (نوبت اول)

بانک ملی ایران در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تأکیدات دولت محترم، املاک تملیکی خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می رساند. بر این اساس در نظر است املاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط بدون متصرف و 
متصرف دار (با شرایط مختلف) در معرض فروش قرار گیرد. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر بازدید از املاک، دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادهای خود را از تاریخ 25/2/98 تا ساعت 12 مورخ 2/3/98 در شیراز (با مراجعه به محل اداره امور شعب استان فارس بولوار زند، 
روبه روی خیابان انوری، طبقه سوم واحد کارشناسی ساختمان و املاک یا برقراری تماس با شماره تلفن 32220068) اقدام نمایند. 
توضیحات: 
1- بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
2- پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است. 
3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است. 
4- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان فارس به همراه پاکت های مربوطه به برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. 
5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید املاک در ساعت 10 صبح روز مورخ 6/3/98 در محل اداره امور شعب استان فارس به آدرس: بولوار زند، روبروی خیابان انوری بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند. 
6- برای کلیه املاک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای املاک متصرف دار، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده تخلیه ملک بر عهده خریدار است. 
6-1- املاک دارای متصرف با اعطای وکالت از سوی بانک و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد. (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود.) 
7- املاکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد. 
8- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید. 
9- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 0110140587008 به نام اداره امور شعب استان فارس واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند. 
10- فروش املاک به صورت نقد و اقساط براساس جدول اعلام شده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار می بایست صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر نماید.
11- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به طور مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است. 
12- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذیل اعلام می گردد. 
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما