امروز، یک شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

برای رسیدن به درک و فهم مشترک نیاز به گفتگو و مباحثه داریم

حسین حسن‌پور- تماشا 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز معتقد است که ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی ضروری است. 
دکتر عبدالرزاق موسوی در جلسه روز گذشته شورای شهر شیراز با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی و حتی اجتماعی بسر می بریم، اظهار کرد: فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری و در مواردی فساد و تبعیض عرصه را بر مردم تنگ کرده است. شورا به عنوان دستگاه و نهاد ناظر بر خدمات رسانی به مردم و شهرداری به عنوان مهم ترین دستگاه خدمات رسانی شهری، در این شرایط و در جهت کاهش فشار بر مردم می تواند نقش مهمی را به ویژه در موضوع مبارزه با فساد و تبعیض که به اعتقاد من مشکل اصلی جامعه است، ایفا کند.
وی افزود: این امر علاوه بر اراده، تلاش و همکاری بیش از این را طلب می‌کند، در این جهت ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی ضروری است اما ما در این جهت مشکل داریم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز با بیان اینکه در اولین روزهای فعالیت شورای پنجم، ۱۰۶ رویکرد را در حوزه های مختلف تهیه، تصویب و به شهرداری ابلاغ کردیم، باید بررسی کنیم، ببینیم این رویکردها بعد از گذشت یکسال و نیم کجا اعمال شده است، اظهار کرد: ما باید بر اساس برنامه حرکت کنیم، بر اساس برنامه یعنی اینکه، اول برنامه بیست ساله شهر تهیه شود، بر اساس آن برنامه پنجساله شهرداری، بر اساس برنامه پنجساله، لایحه بودجه و طرح های جامع و در چارچوب آنها هر طرح یا لایحه ای در شورا مصوب شود و بعد هم نحوه پایش و ارزیابی این برنامه ها را تدوین و شورا بر اجرای آنها نظارت کند، اظهار کرد: در موضوع نظارت، دستورالعمل نحوه نظارت شورا و تشکیل کمیته نظارت بنا به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه به تصویب شورای 
شهر رسید.
* قانون، اخلاق، منفعت و مصلحت عمومی (خیر عمومی)، اینها اصول میانی فعالیت ما باید باشد
موسوی با بیان اینکه اگر می خواهیم موفق شویم سه اصل را باید در روابط خودمان، با شهرداری و مردم رعایت کنیم، گفت: قانون، اخلاق، منفعت و مصلحت عمومی (خیر عمومی)، اینها اصول و میانی فعالیت ما باید باشد. در طول یکسال و اندی که از عمر این شورا می گذرد، بیش از ۱۶ بار در موضوع رعایت مصالح و منافع مردم، ۱۴ بار رعایت قانون و ۷ بار رعایت اخلاق مطالبی را عرض کرده ام.
وی با بیان اینکه مشروعیت ما به رعایت قانون است، ما در چارچوب قانون در شورا حضور یافته ایم و در همین چارچوب هم باید عمل کنیم، افزود: ما وکیل مردم هستیم، بین ما و مردم یک قرارداد وکالتی وجود دارد که حدود آن در ماده ۸۰ قانون شوراها تعیین شده است، اگر از این حدود و چارچوب خارج شویم، وکالت ما معیوب خواهد شد، این برای نمایندگان مجلس هم هست، اعتبار ما به همان اجازه و وکالتی است که مردم به ما داده اند، بنابراین اولین و ضروری ترین اصلی که باید رعایت کنیم: عمل در چارچوب قانون است. هیچ توجیهی برای عدول از قانون نداریم. قانون محور تعامل و همکاری ما با خودمان و 
دیگران است.
وی با اشاره به رعایت اخلاق گفت: ما در عمل باید خودمان را خادم و پاسخگوی مردم بدانیم نه طلبکار و مردم هم به ما اعتماد کنند.
موسوی با بیان اینکه توجه داشته باشیم، امانتداری به ما می گوید، مسئولیت و مدیریت را باید به کسی بدهید که شایستگی دارد، اظهار کرد: خود نیز اگر توان و ظرفیت مسئولیت و کاری را ندارید، به عهده نگیرید، اجازه بدهید فردی که بهتر می تواند انجام دهد، او انجام دهد، این یک تکلیف است. امانت مردم است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز در ارتباط با مصلحت و منفعت عمومی، گفت: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراها موظف شده اند؛ در تصویب معاملات و نظارت بر آنها صرفه و صلاح مردم را رعایت کنند.
وی افزود: ما امانتدار مردم هستیم، ما وکیل مردم هستیم، اگر یک منزل بخواهیم برای خودمان معامله کنیم، به ده ها بنگاه سر میزنیم، بنابراین رعایت مصلحت و منفعت عمومی تکلیف قانونی است، منفعت عمومی یعنی منفعت تک تک افراد جامعه روی هم، صرفه و صلاح مردم، یعنی صرفه و صلاح تک تک مردم روی هم، بنابراین هنگامی که ما در مورد طرح یا لایحه ای تصمیم میگیریم، باید ببینیم آیا این مصوبه منافع تمامی آحاد جامعه و گروه های اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد، آثار مختلف آن را باید بررسی کنیم، بعد تصویب کنیم. اینها اصولی است که باید به آنها توجه کنیم. بنابراین تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری و نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات شورا کاری بس دشوار و مشکل است.
موسوی گفت: امیدواریم هم ما و هم مدیران شهرداری و هم مدیران شهر و استان و البته کشور در تصمیمات خود به این سه یعنی قانون، اخلاق و مصلحت و منفعت عمومی یا همان صرفه و صلاح مردم توجه کنیم. شرط ابتدایی آن مباحثه است.
* قیمت ارزاق نگرانی عمومی را فراهم کرده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز با بیان اینکه افزایش لجام گسیخته قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی مردم، موجبات عسر و حرج بخش عمده ای از مردم و نگرانی عمومی را فراهم کرده است، اظهار کرد: همه نگران هستند، بخشی از آن قطعاً متأثر از روابط تحریم های خارجی است. دولت باید راهی برای آن پیدا کند، بخشی هم ناشی از تصمیمات غلط و غیر کارشناسی مدیران و مسئولان بخش های اقتصادی کشور است، که باید حل شود و بخشی هم ناشی از ضعف مدیریت و نظارت و سوء استفاده برخی افراد است که بازار را تحت کنترل خود دارند و به هر طریقی که می خواهند با زندگی مردم بازی می کنند.
موسوی گفت: در قانون شوراها و در بند هایی از ماده ۸۰ آن تکالیفی در این زمینه ها بر عهده شورای شهر گذاشته شده است.
وی افزود: بند ۲ این ماده یکی از مهم ترین وظایف شورای شهر را بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهای و پیشنهادهای اصلاحی و راه های کاربردی در این 
زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئولین ذیربط می داند، در سایر بندها هم به مواردی بر می خوریم که نشان می دهد شورای شهر در حوزه نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی دارای وظایفی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز با بیان اینکه مخاطب بنده در این قسمت رئیس و اعضای شورای شهر است. ما به شهردار تذکر می دهیم. حق قانونی ماست. به دستگاه های اجرایی شهر، حتی استانی و ملی تذکر می دهیم. به خودمان هم باید تذکر بدهیم که چکار می کنیم؟ اظهار کرد: در بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، مدیران دستگاه های خدمات رسانی دولتی و عمومی غیردولتی موظف شده اند، برنامه های سالیانه خود را در حوزه خدماتی به شورا ارائه نمایند. از فرماندار محترم شیراز و مدیران دستگاه های مذکور درخواست می شود، در جهت اجرای این تکلیف قانونی همکاری نمایند. این از جمله وظایف رئیس شوراست باید آن را پیگیری کند.
* چند تذکر و یادآوری به شهردار
 وی با بیان اینکه در انتخاب مدیران فقط باید شایستگی افراد را در نظر بگیرید، افزود: ما مدیرانی می خواهیم، که به منافع و مصالح مردم بیندیشند، ما باید از مشاورین و مدیران امین، آنان که به دنبال منفعت خود و خویشاوندان نیستند، و دارای تجربه و تخصص هستند، استفاده کنیم. از مشورت با افراد ترسو، حریص و بخیل پرهیز کنیم، بزرگترین مشکل جامعه ما مدیریت است، مدیرانی انتخاب کنید که خود را مقابل خدا و مردم مسئول بدانند. 
موسوی گفت: از نظر تخصص در بررسی اجمالی وضعیت ۴۸ مدیر ارشد شهرداری به این نتیجه می رسیم از ۴۸ مدیر حدود ۳۰ نفر توسط جنابعالی منصوب شده اند، که از میان آنان ۹ نفر دارای سابقه و یا مدرک مرتبط نیستند. که این می تواند یک ایراد باشد و باید برای آن فکری کنید. جناب شهردار، انتخاب مدیران حق ماست، نظارت و ارزیابی عملکرد آنان هم وظیفه شما  هم شوراست. شما باید پاسخگوی انتخابتان باشید.  
وی افزود: از جنابعالی درخواست می شود، با رعایت جدول زمان بندی نسبت به اجرای احکام پنجساله شهرداری و بودجه ۱۳۹۸ اقدام و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و شورا ارائه کنید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه برخی بخش های شهرداری در مبارزه با تخلفات، فساد و تبعیض و سالم سازی فضای شهرداری، نقش تعیین کننده ای دارند، اظهار کرد: اداره کل بازرسی، اداره کل حقوقی، اداره کل حراست و حتی کمیسیون ماده صد که نهادی بین سازمانی و دستگاهی است، این بخش ها باید گزارش مستندی از عملکرد خود را در مبارزه با سالم سازی فضای اداری و مبارزه با فساد و سوء استفاده مقام و موقعیت و رعایت صرفه و صلاح مردم در معاملات و اقدامات شهرداری را تهیه و به شورا ارائه نمایند.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما