امروز، جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

واگذاری مسئولیت اداره دبیرخانه‌کمیته فنی متناظر مدیریت پسماند(ISIRI/TC۲۹۷) به سازمان مدیریت پسماند

برای اولین بار در کشور با حضور مدیرکل، معاون و کارشناسان استاندارد فارس و رئیس، مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز و با توجه به پیگیری‌های یک‌ساله و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارائه شده به معاونت تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد، تصدی مسئولیت اداره دبیرخانه‌کمیته فنی متناظر مدیریت پسماند با عنوانISIRI/TC297 بر عهده سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز قرار گرفت. رئیس سازمان مدیریت پسماند در این جلسه ضمن سپاسگزاری از مدیر کل استاندارد فارس برای همکاری های مستمر برای به ثمر رسیدن این برنامه، هدف از تأسیس کمیته های فنی متناظر را مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی از طریق سازمان استاندارد جهانی (ISO) اعلام کرد که با تشکیل کمیته فنی و جذب اعضای متخصص، صاحبنظر و متبحر، با حفظ منافع و مصالح ملی، در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت می شود. به گزارش امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خوشبخت تصریح کرد: قبول این مسئولیت بدان معناست که از این پس، پیش نویس هر استاندارد بین المللی که در زمینه مدیریت پسماندها در جهان تهیه و تدوین می شود، به منظور اخذ نظرات علمی و انجام اصلاحات برای این سازمان ارسال می‌شود و سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز به عنوان یکی از همکاران تدوین استاندارد بین المللی انتخاب و نام سازمان در استانداردهای تدوین شده درج می‌گردد. وی ادامه داد: این مسئولیت همچنین می تواند موجب شود امکان ارسال هرگونه نیازسنجی استاندارد در زمینه پسماندها به سازمان استاندارد بین المللی فراهم شود تا برای تهیه و تدوین استانداردها مورد استفاده قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تأسیس دفتر استانداردسازی در این سازمان پیرو امضای تفاهم نامه بین این سازمان و اداره کل استاندارد فارس خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه، نیاز سنجی، احصا، تهیه، تدوین، بازنگری و تجدیدنظر بر استانداردهای ملی در حیطه محیط زیست و مدیریت پسماند در این سازمان انجام می گیرد. شایان ذکر است در پایان این نشست، احکام و تفاهم نامه مربوط به مسئولیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز توسط رهنما مدیرکل استاندارد فارس به این سازمان اعطا شد.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما