امروز، دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

پاک‌فطرت، عضو شورای شهر شیراز: شیراز نیازمند برنامه‌ریزی تاب‌آور است

حسین حسن‌پور- تماشا 
عضو شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور در جلسه روز گذشته شورای شهر اظهار کرد: شهرمان شیراز، از جمله کلانشهرهای کشور است که نیاز دارد از جنبه های گوناگون آسیب های آتی را در آن مورد بررسی قرار داده و با توجه به جمعیت نزدیک به دو میلیون، گستردگی بافت های تاریخی و فرهنگی، 
حاشیه‌نشینی و سابقه وقوع بلایای طبیعی و غیرمترقبه  نیاز دارد تا برنامه ریزی جامعی در زمینه اثرات اجتماعی، کالبدی و سایر مسایل در آن پیش بینی و پیگیری گردد.
مهندس سیروس پاک‌فطرت با بیان اینکه برای مقابله با این شوک ها و به حداقل رساندن آسیب پذیری که پایداری و حیات جوامع را تهدید می کنند، رویکردی در برنامه ریزی شهرها با نام تاب آوری (Resilince) شکل گرفته است تا انعطاف پذیری نظام های شهری را برای مقابله با بحران های احتمالی ارتقا دهد، گفت: شهرهای تاب آور شهرهایی آماده برای مقابله با فشارها، پاسخ دهی سریع به شوک ها و مقابله و انطباق با وضعیت به وجود آمده هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن ریکاوری گردیده و به حالت تعادل و بهینه خود بازگردند.
وی افزود: بلایای اتفاق افتاده در اطرافمان و حتی شهرمان از قبیل سیل و اخیراً رانش کوه در خیابان جمهوری که در صورت عدم واکنش سریع مدیریت شهری  می توانست به یک فاجعه تبدیل گردد، در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فراینده ای آسیب پذیر شده و ریسک ها نیز افزایش یافته اند. با این حال، کاهش ریسک و آسیب پذیری اغلب تا بعد از وقوع حوادث نادیده انگاشته می شوند.
عضو شورای شهر شیراز اظهار کرد: شناخت و برنامه ریزی جهت مجاری و منافذی که می‌تواند شهر را آسیب پذیر کند،  برنامه ریزی مختلف تاب‌آوری‌ با توجه به انواع مخاطرات، لزوم ارتقای مرکز بحران و بازسازی پس از سانحه، لزوم توجه به زیست بوم و استفاده بهینه از طبیعت و اصلاح کاربری، طراحی منعطف شبکه‌های زیرساخت و شریان های حیاتی از عوامل تاب آوری، اهمیت طراحی ورودی و خروجی‌های اضطراری ساختمان ها و حتی شهر برای مواقع بحران،  تثبیت عناصر غیرسازه‌ای داخلی و جداره‌ای خارجی بناها و طراحی چندمنظوره فضا و قابلیت مرمت پذیری سریع برای ایجاد تاب‌آوری از جمله برنامه هایی است که در برنامه ریزی تاب آوری حائز اهمیت است. 
پاک فطرت گفت: بدیهی است شیراز به عنوان شهری تاب آور طراحی نشده و طبیعتاً نمی‌توانیم آن را تاب‌آور قلمداد کنیم. 
وی افزود: همزمان با بزرگ تر شدن شهرها و تنوع نیازهای شهری، در کنار آسیب‌ها و تهدیدهای طبیعی مسائل انسانی نیز شهرها را تهدید خواهند کرد بنابراین لازم است تا به دنبال افزایش ظرفیت و توان سکونتگاه‌های شهری و ضریب تاب‌آوری آنها، زمینه برای مدیریت با کیفیت شهرها برای نسل‌های آینده مهیا گردد. عضو شورای شهر شیراز گفت: شهر شیراز با توجه به کلانشهر بودن، گستردگی شهر و بافت های تاریخی و فرهنگی، حاشیه نشینی و سابقه وقوع بلایای طبیعی از قبیل سیل نیاز دارد تا در مقوله تاب آوری برنامه ریزی نماید و به طور ویژه به آن بپردازد.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما